3 vấn đề về content marketing

Content marketing – tiếp thị nội dung có thể rất phức tạp. Nhưng theo tôi, không nên nghi ngờ rằng các nhà tiếp thị phải đổ lỗi cho hầu hết các vấn đề mà họ gặp phải.

Dưới đây là năm vấn đề mà tôi đã nhận thấy đã được xây dựng nên gần đây – và một vài giải pháp có thể ngăn chặn chúng:3 vấn đề về content marketing

Vấn đề # 1: Bạn có hội chứng ” Một nghề thì sống, nhiều nghề thì chết”

Doanh nghiệp trung bình sử dụng 17 loại nội dung khác nhau như một phần của các chương trình tiếp thị nội dung.

Tỷ lệ bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi số lượng kênh bạn đang tạo nội dung – ví dụ như email, hội thảo trên web, blog, nội dung cho phương tiện truyền thông xã hội … và cả các kênh in và cá nhân…

Giải pháp: Chọn một kênh và thật tuyệt vời. Làm việc hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp thông tin hàng đầu cho khách hàng của bạn trên nền tảng cụ thể đó.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn không nên hoạt động trên nhiều kênh khác, nhưng có nghĩa là “trung tâm trọng lực” của bạn nên tồn tại trên nền tảng cốt lõi của bạn (nền tảng của CMI được lựa chọn là blog.) Bạn sẽ ngạc nhiên trước sẽ xảy ra khi bạn tận dụng loại tập trung này.

Vấn đề #2: Bạn có vấn đề về hiệu suất nội dung

Nội dung tầm thường và nội dung không tiếp cận được khách hàng hoặc giúp đỡ khách hàng theo bất kỳ cách nào là một vấn đề lớn.3 vấn đề về content marketing

Giải pháp: Nhận tập trung vào kết quả mong muốn của khách hàng. Thay vì chủ yếu viết về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang cố gắng phân bổ, hãy tập trung đầu tiên vào những gì người đọc đang tìm kiếm để thoát khỏi nội dung bạn cung cấp.

Vấn đề thứ # 3: Bạn có nhiều nội dung, nhưng không có khán giả

Nó xảy ra cho tất cả chúng ta. Chúng tôi chú trọng vào việc tạo ra nội dung của chúng tôi mà chúng tôi quên rằng chiến lược phát triển khán giả của chúng tôi nên là đầu tiên.

Giải pháp: Phát triển một chương trình thu thập khán giả kết hợp chiến lược hữu cơ và trả tiền. Dưới đây là một số suy nghĩ sẽ giúp:

Chính vì vậy chẳng hạn như bạn kinh doanh mỹ phẩm, dừng chăm chăm vào quảng các các loại son hãy cung cấp cho khách hàng các thông tin xung quanh mà họ cần như xu hướng trang điểm, phân biệt son giả, 3 tác hại lớn khi sử dụng mỹ phẩm giả,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 75 = 77