HỆ THỐNG ERP CÓ THỂ LÀM GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã đạt được lợi ích đáng kể khi sử dụng phần mềm ERP vào hoạt động quản lý của mình.

Đặc biệt là khi phần mềm này được thiết kế phù hợp cho mọi quy mô doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đến doanh nghiệp lớn.

Không chỉ làm đơn giản hoá thao tác quản lý hoạt động của doanh nghiệp, việc triển khai ERP còn giúp việc đáp ứng nhu cầu khách hàng được hiệu quả hơn và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp đó.HỆ THỐNG ERP CÓ THỂ LÀM GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?

ERP đối với doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, vì vậy chúng ta cần có kiến thức rõ hơn về hệ thống này để chủ động hơn trong việc lựa chọn giải pháp.

  1. Hệ thống ERP có thể làm gì cho doanh nghiệp của bạn?

Đầu tiên, chúng ta sẽ giải quyết thắc mắc “Hệ thống ERP là gì ? ” nhé.

Được biết đến như một hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ERP( Enterprise Resource Planning) cho phép các doanh nghiệp sử dụng chung một hệ thống trong đó có các phần mềm đơn lẻ có chức năng liên quan đến dịch vụ, công nghệ và nguồn nhân lực sẽ được tích hợp để quản lý và tự động hóa.

Các doanh nghiệp sẽ hoạt động dễ dàng hơn khi các nhân viên có thể lấy thông tin cần thiết một cách nhanh chóng khi sử dụng hệ thông ERP hiện đại này.

Với hệ thống ERP, bạn làm việc trên toàn thế giới và qua nhiều hoạt động. Chúng giúp doanh nghiệp của bạn tham gia vào các thị trường mới khi bạn duy trì tầm nhìn và chuẩn hóa quy trình kinh doanh của bạn.

  1. Mô tả phần mềm ERP:HỆ THỐNG ERP CÓ THỂ LÀM GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?

Phần mềm quản lý ERP là một tập hợp chứa nhiều phần mềm đơn lẻ, mỗi phần mềm có một chức năng riêng, hay còn gọi là cấu trúc phân hệ. Mỗi phân hệ có thể hoạt động riêng biệt nhưng do tính chất của hệ thống, các phân hệ kết nối với nhau để tự động chia sẻ thông tin. Sự liên kết này nhằm tạo ra một hệ thống mạnh hơn, cải thiện lưu lượng dữ liệu trong toàn tổ chức.

Các công ty Việt Nam thường sử dụng phân hệ kế toán đầu tiên và sau đó bổ sung các phân hệ khác khi nhau cầu sử dụng tăng lên.

  1. Triển khai phần mềm ERP:

Để thiết lập chiến lược phát triển ERP cho doanh nghiệp một cách thống nhất và đề ra các yêu cầu nhất định cho toàn hệ thống.

Vì vậy khi triển khai ERP, cả bên triển khai và khách hàng cần thống nhất lập một Ban chỉ đạo. Ban này bao gồm lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp và một số trưởng phòng, ban để đề ra mục tiêu và thời gian hoàn thành cụ thể.